Dieter eller inte dieter?

Dieter eller inte dieter?
12 juni, 2014 Skandiet

Dieter eller inte Dieter? 

Vad är en bra diet och vad är en dålig diet? I massmedia är vi överrösta av information om vad som är bra eller dåligt, vad som är den nya mirakelmetoden och som en annan dag är ur spel. Dialogerna runt dieter, mat och övervikt är många och spiller mycket bläck då det är ett känslofyllt ämne som berör oss alla. Det kan nästan likställas med religioner där man tillhör 5:2-orna, LCHF-arna, GI-fanatikerna eller dietmotståndare m.m.

Men vad är en diet eller en metod i själva verket?

När nästan halva svenska befolkningen lider av övervikt så finns där ett behov av att hitta lösningar som helst ska vara lätta, ge snabba resultat och som ska hålla för framtiden. Vi testar oss fram men ser kanske inte problemet i sin helhet. Därför är det inte konstigt att vi sedan känner oss misslyckade när resultaten inte överensstämmer med våra förväntningar.

En diet är inte en lösning på ett överviktproblem utan ett verktyg som har sin funktion i en större omställningsplan. Många olika faktorer behöver bearbetas för att få bukt med övervikten då de bakomliggande orsakerna kan vara flera och är högst personliga. Vi är alla olika och därför behövs det olika hjälpmedel för att passa var och en. Slutmålet är däremot alltid detsamma det vill säga att vi behöver ändra vår livsstil och komma tillbaka till en bra och hälsosam kost.

Tina

Jag vill gärna få hjälp med min övervikt!