Skandiet Metoden för hållbar viktminskning!

Skandiet Metoden för hållbar viktminskning!
12 oktober, 2014 Skandiet

Slut på hälsostressen med alla misslyckade försöka att gå ner i vikt och kampen med en stressig vardag som hindrar oss från att göra förändringar. När våra förväntningar inte uppfylls så ger vi lätt upp och vi fortsätter att lunka vidare i våra invanda gamla spår. Vardagen flyter på och vi lägger locket över våra känslor av misslyckande.

Varför blir det så här?
Vi vet att vi borde hugga tag i våra hälsoproblem, men att veta hur man ska göra eller var man ska börja är mer komplicerat än man tror.

Skandiet Metoden har växt fram efter många års erfarenhet av arbete med mat, vikt och hälsa med många långa stunder av funderingar på varför det är så svårt att göra hållbara förändringar.

En orsak är att vi bara tar tag i en del av problematiken, symptomen, i stället för att se hela livssituation ur ett bredare perspektiv och gå ner på djupet och arbeta med grundorsakerna. Många hinder i vardagen gör att vi lätt tappar fokus, motivation tryter och vi har inte verktygen för att hantera dessa svårigheter.

[separator color=’#eddb75′ thickness=’1′ up=’20’ down=’20’]

Skandiet Metoden ger dig inte bara de rätta verktygen men även bruksanvisningen för att lyckas!

[separator color=’#eddb75′ thickness=’1′ up=’20’ down=’20’]

Skandiet Metoden är ett unikt koncept som tar hänsyn till din livssituation ur ett holistiskt perspektiv. Vi söker efter orsakerna till din aktuella problematik, gör en storstädning i dina måsten för att hitta tiden du behöver för detta projekt och vägleder dig sedan genom förändringsprocessens olika etapper för att du ska nå dina mål.

TANKE – HANDLING – SUNDA LEVNADSVANOR

Skandiet Metoden vänder sig till dig som vill:

– lyckas med din viktnedgång och behålla den nya vikten i all framtid

– lära dig att äta rätt utan hälsostress om vad du får eller inte får äta

– få kontroll över sötsug, tröstätning och känslor som styr ditt ätande

– omvandla din stressiga vardag till sunda levnadsvanor

– bli vän inte bara med maten men även dig själv och din kropp

 

Boka in en tid här på Skandiets Hälsomottagning

 

Skandiet Metoder

Skandiet Metoden ger dig inspiration och nya möjligheter att ta itu med din problematik på ett effektivt sätt.  Steg för steg kommer du att vägledas genom ett förändringsprogram som leder fram till de bästa lösningarna för dig.  Att göra en lyckad förändring i livet innebär att öppna upp sinnet och våga tänka i nya banor.

DET BLIR SOM DU TÄNKER

Skandiet Metoden är uppbyggd på olika moduler som anpassas till dig personligen och där tiden för varje modul är flexibel beroende på din problematik. Efter första mötet får du en klar bild av din hälsoplan och tidslängd.

[separator color=’#eddb75′ thickness=’1′ up=’20’ down=’20’]

Skandiet Metoden hjälper dig att gå från:

[unordered_list style=’dot’]

  • att må dåligt till ny livskvalitet
  • problem till förståelse
  • orkeslöshet till inspiration
  • hopplöshet till möjlighet
  • hinder till lösning
  • misslyckande till mål
  • förändring till hållbarhet

[/unordered_list]

[separator color=’#eddb75′ thickness=’1′ up=’20’ down=’20’]

Är du intresserad att testa Skandiet Metoden?  Skicka oss ett mail!